Thứ bảy, 25/09/2021 - 13:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG PHÚ
 • TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN VĂN HÓA
  • Điện thoại:
   0869533115
  • Email:
   tranthiminhnguyet.bg@gmail.com
 • NGUYỄN MẠNH HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI
  • Điện thoại:
   0974844861
  • Email:
   nguyenmanhhagvdp@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ CHIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN MĨ THUẬT
  • Điện thoại:
   0375343618
  • Email:
   nguyenthichiendpln@gmail.com
 • NGUYỄN VĂN HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN VĂN HÓA
  • Điện thoại:
   0977261541
  • Email:
   haihuyensontrang@gmail.com
 • TRỊNH THỊ DUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN VĂN HÓA
  • Điện thoại:
   0396933834
  • Email:
   trinhthiduyen72@gmail.com
 • TRẦN ĐÌNH HIỆN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN VĂN HÓA
  • Điện thoại:
   0985189027
  • Email:
   hientranbs71@gmail.com
 • NGUYỄN VĂN HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN VĂN HÓA
  • Điện thoại:
   0979253109
  • Email:
   thuhuong01692016@gmai.com
 • NGUYỄN THỊ THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN VĂN HÓA
  • Điện thoại:
   0988054527
  • Email:
   nguyenthithuydp2@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ SỰ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN VĂN HÓA
  • Điện thoại:
   0868946173
  • Email:
   nguyensu@gmail.com
 • DƯƠNG VĂN TƯ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN VĂN HÓA
  • Điện thoại:
   0366020377
  • Email:
   duongtu.dongphu2ln@gmail.com
 • ĐÀO VĂN TOẢN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN VĂN HÓA
  • Điện thoại:
   0386015365
  • Email:
   daovantoandp@gmail.com
 • ĐINH THỊ HUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN VĂN HÓA
  • Điện thoại:
   0354116885
  • Email:
   dinhthihuyendp@gmail.com
 • VŨ TRÍ THÀNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN VĂN HÓA
  • Điện thoại:
   0933001975
  • Email:
   vutrithanhl4@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 31
Tháng 09 : 559
Năm 2021 : 2.694