Trường TH Đông Phú 1 Là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2009/2010 trường có 13 lớp với 304 học sinh

TrườngTH Đông Phú 1 Là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2009/2010trường có 13 lớp với 304 học sinh . Tuyển mới lớp 1 54/54 em HTCTTT đợt1 là 57/57 em .Cơ sở vật chất đầy đủ, hoà với cảnh quan xanh sạch đẹpvà thoáng mát, trường có 22 cán bộ giáo viên trẻ khoẻ nhiệt tình công tác, TB 37 tuổi . Trình độ chuyên môn Đại học 8, Cao đẳng 4, trung cấp 10 .Không có giáo viên dưới chuẩn đủ đ/k để PT đăng ký trường tiên tiếncác cấp và trên đà XD chuẩn mức 2.