Friday, 30/09/2022 - 19:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG PHÚ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỒN DỊCH ĐIỂM TRƯỜNG KHU VA KHÊ

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

 TRƯỜNG TH ĐÔNG PHÚ

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/TB- THĐP

                  Đông Phú, ngày 03 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc dồn dịch học sinh tại khu Va Khê

 

Căn cứ Nghị định số 127/ 2018/ NĐ- CP ngày 21/ 9/ 2018 quy định trách nhiệm quản lí nhà nước về giáo dục; Căn cứ Công văn số 2421/ UBND ngày 24/ 7/ 2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018- 2025; căn cứ Công văn 972/ UBND- PGD& ĐT ngày 27/ 8/ 2018 của Phòng GD& ĐT Lục Nam về việc quy hoạch các điểm trường, lớp học trên địa bàn huyện giai đoạn 2018- 2021; Căn cứ Kế hoạch 208/ KH- UBND ngày 31/ 12/ 2019 của UBND huyện Lục Nam về việc đảm bảo CSVC thực hiện chương trình giáo dục Mần non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2019- 2025 trên địa bàn huyện Lục Nam; Căn cứ Công văn 1732/ UBND- PGD& ĐT ngày 14/ 9/ 2020 của Phòng GD& ĐT về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021; Căn cứ kết quả lấy ý kiến phụ huynh học sinh các lớp 2A5, 3A5, 4A4, 5A4 về chủ trương dồn khu, ghép lớp theo lộ trình; Thực hiện kết luận của UBND xã Đồng Phú về thực hiện dồn ghép  khu Va Khê, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Đông Phú thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường một số nội dung sau:

1. Hoạt động dạy học và giáo dục tại khu Va Khê chính thức dừng từ ngày 05/ 10/ 2020, học sinh các lớp tại khu Va Khê sẽ được dồn, dịch chuyển như sau:

- Lớp 2A5 thực hiện dịch chuyển về khu Phú Lãm 31 học sinh, 4 học sinh về khu Ải.

- Lớp 3A5 thực hiện dịch chuyển về khu Phú Lãm 27 học sinh, 5 học sinh về khu Ải.

- Lớp 4A5 thực hiện dịch chuyển 20 học sinh về khu Phú Lãm, 14 học sinh về khu Ải.

- Lớp 5A5 thực hiện dịch chuyển 6 học sinh về khu Phú Lãm, 22 học sinh về khu Ải.

( Giáo viên chủ nhiệm cũ có trách nhiệm thông báo đến phu huynh học sinh về địa điểm học tập mới của từng học sinh trong lớp).

2. Sáng thứ hai, ngày 05/ 10/ 2020, phụ huynh học sinh nhắc nhở hoặc đưa con tới khu Ải, khu Phú Lãm theo danh sách dịch chuyển trước 7 giờ, nhà trường sẽ có cán bộ, giáo viên phụ trách tiếp nhận và hướng dẫn học sinh ổn định tổ chức để thực hiện ngay các hoạt động học tập và hoạt động giáo dục.

3. Mọi vướng mắc phụ huynh học sinh trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm( lớp cũ) để được làm rõ. Những vấn đề giáo viên chủ nhiệm không giải đáp được sẽ tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu để trả lời phụ huynh học sinh sớm nhất.

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                   

- Phòng GD&ĐT( b/ c) ;

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND xã (b/c);                                                                                                                             

- CB,GV,NV trong đơn vị( t/ h) ;

- HS, PHHS( t/ h)

- Lưu: VT.                                                                                                                          Nguyễn Văn Tuấn

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 153
Hôm qua : 33
Tháng 09 : 1.737
Năm 2022 : 5.785